ROXANICH

Distributeri

Hrvatska

Brza Distribucija d.o.o.

Oreškovićeva ulica 8c
Zagreb 
Email: info@thewineandmore.com 
Website: www.thewineandmore.com

MIVA d.o.o

Ulica grada Vukovara 56a
Zagreb
E-mail: info@miva.com.hr
Website: miva.com.hr

TRI J d.o.o.

HR – Poreč
M. Vlašića 26/38
Website: www.vinaizistre.com

VIDIK d.o.o

HR – Rijeka, Kastav
Spinčići 153/a
E-mail: vidik@ri.t-com.hr
Website: http://vina-vidik.hr

JELA PLUS d.o.o.

HR – Dubrovnik
M. Gupca 19
E-mail: jelaplus@email.t-com.hr

Slovenija

KAB STUDIO d.o.o.

Ljubljana

Belgija

Austrija

DOELLERER

Švedska

TRIGGOLLO WINE & SPIRITS

Danska

VINTROVIN

Hong Kong

CUVEEI – 12 BUTELJA

Finska

FLASKA

Češka Republika

8 vina

Ovaj projekt sufinanciran je od strane Europske unije iz Europskog fonda. Za sadržaj ove web stranice odgovoran je Roxanich ltd.