ROXANICH

Distributeri

Hrvatska

Brza Distribucija d.o.o.

Oreškovićeva ulica 8c
Zagreb 
Email: info@thewineandmore.com 
Website: www.thewineandmore.com

MIVA d.o.o

Ulica grada Vukovara 56a
Zagreb
E-mail: info@miva.com.hr
Website: miva.com.hr

TRI J d.o.o.

HR – Poreč
M. Vlašića 26/38
Website: www.vinaizistre.com

VIDIK d.o.o

HR – Rijeka, Kastav
Spinčići 153/a
E-mail: vidik@ri.t-com.hr
Website: http://vina-vidik.hr

JELA PLUS d.o.o.

HR – Dubrovnik
M. Gupca 19
E-mail: jelaplus@email.t-com.hr

Slovenija

KAB STUDIO d.o.o.

Ljubljana

Švicarska

Brand New Wines

Belgija

Austrija

DOELLERER

Švedska

TRIGGOLLO WINE & SPIRITS

Danska

VINTROVIN

Hong Kong

CUVEEI – 12 BUTELJA

Finska

FLASKA

Češka Republika

8 vina

Ovaj projekt sufinanciran je od strane Europske unije iz Europskog fonda. Za sadržaj ove web stranice odgovoran je Roxanich ltd. This project was cofinanced by European Union from the European Fund. The contents of this web page are the sole responsibility of Roxanich ltd.

Europski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija  Europski strukturni i investicijski fondovi Europska unija Hamag bicro Esif financijski instrumenti